Komplexné spracovanie energetických certifikátov budov vrátane obhliadky objektu a návrhov prípadných opatrení vedúcich k zlepšeniu k energetickej hospodárnosti budovy.