Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od: 09.05.1997)

Sprostredkovanie obchodu (od: 09.05.1997)

Vydávanie a distribúcia časopisov a neperiodických publikácií (od: 09.05.1997)

Reklamné činnosti (od: 09.05.1997)

Prevádzkovanie a prenájom nevýherných zábavných hracích prístrojov (od: 09.05.1997)

Finančný leasing (od: 19.05.2000)

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od: 24.08.2016)

Prípravné práce k realizácii stavby (od: 24.08.2016)

Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (od: 24.08.2016)

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od: 24.08.2016)

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od: 24.08.2016)

Sťahovacie služby (od: 24.08.2016)

Skladovanie a uskladňovanie (od: 24.08.2016)

Počítačové služby (od: 24.08.2016)

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od: 24.08.2016)

Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od: 24.08.2016)

Vedenie účtovníctva (od: 24.08.2016)

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od: 24.08.2016)

Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od: 24.08.2016)

Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od: 24.08.2016)

Marketingové služby (od: 24.08.2016)

Prenájom hnuteľných vecí (od: 24.08.2016)

Čistiace a upratovacie služby (od: 24.08.2016)

Administratívne služby (od: 24.08.2016)

Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov (od: 24.08.2016)

Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek (od: 24.08.2016)

Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie (od: 24.08.2016)

Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení (od: 24.08.2016)

Oprava a kontrola požiarnych vodovodov a hydrantov (od: 24.08.2016)

Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia (od: 24.08.2016)

Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov (od: 24.08.2016)

Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty (od: 24.08.2016)

Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických (od: 24.08.2016)

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových (od: 24.08.2016)

Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích (od: 24.08.2016)

Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových (od: 24.08.2016)