Technik požiarnej ochrany „PO„ v rozsahu Zák. č. 314/2001 Z.z.

• Preventívne kontrola požiarnej ochrany 4 x ročne.

• Revízie, kontroly a opravy hasiacich prístrojov, vnútorných hydrantov, vonkajších hydrantov, požiarnych uzáverov, požiarnych klapiek a požiarnych upchávok.

• Aktualizácie, poradenstvo v oblasti požiarnej charakteristiky objektu, areálu.

• Technik „BOZP„ v rozsahu Zák. č. 124/2006 Z.z.

• Vypracovanie, aktualizáciu a kontrolu smerníc ,,BOZP"

 

Všetky služby zabezpečujeme jednorázovo, alebo komplexne.