Branislav Zubričaňák

Funkcia:: Konateľ spoločnosti

Tel. č. : 0910 852 777

E-mail: branislav@zubricanak.sk